Thứ Năm, Tháng Một 23

Đề thi thực hành powerpoint số 3 chứng chỉ tin học cơ bản

ĐỀ THI THỬ CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN NĂM 2018
ĐỀ THI THỰC HÀNH POWERPOINT SỐ 3

Câu 1: Tạo mới 1 trình chiếu trên nền theme Solstice.

Vào chế độ Slide Master view để:

  • Tạo chữ WordArt “Thế giới vi tính” như trong hình.
  • Thay đổi dấu đề mục cấp 1, 2 và 3 giống như slide 2.

Câu 2: Trở lại chế độ Normal view để nhập nội dung 3 slide như 3 hình bên dưới:

  • Slide 1: tạo đúng kiểu WordArt cho tiêu đề và chèn hình ClipArt vào giữa (có thể chọn hình khác)
  • Slide 2: chú ý canh lề như hình
  • Slide 3: tạo bảng

Dùng chức năng Header & Footer để hiển thị số thứ tự slide và Footer

Câu 3:

  • Tạo hiệu ứng nhấn mạnh Emphasis dạng Color Wave cho từng ký tự trong tiêu đề lớn ở slide 1.
  • Tạo hiệu ứng transition bất kỳ cho 3 slide.
đề thi thực hành powerpoint số 3
slide 1
đề thi thực hành powerpoint số 3
slide 2
đề thi thực hành powerpoint số 3
slide 3

Ngoài đề thi thực hành powerpoint số 3, mời các bạn tham khảo:

– Đề thi thực hành powerpoint số 1

– Đề thi thực hành powerpoint số 2

TƯ VẤN 24/24