Thứ Năm, Tháng Một 23

Đề thi thực hành Powerpoint chứng chỉ tin học cơ bản – đề 1

ĐỀ THI THỬ CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN NĂM 2018
ĐỀ THI THỰC HÀNH POWERPOINT – ĐỀ 1

Câu 1: Tạo mới 1 trình chiếu trên nền theme Oupulent

Vào chế độ Slide Master view để:

  • Thay đổi dấu để mục cấp 1 và 2 giống như slide 2
  • Chèn hình ClipArt (có thể chọn hình khác) ở slide 2 và 3

Câu 2: Trở lại chế độ Normal view để nhập nội dung 3 slide như 3 hình bên cạnh:

  • Slide 1: Chọn đúng kiểu WordArt cho tiêu đề
  • Slide 2: Chú ý canh lề đúng như trong hình
  • Slide 3: dùng sơ đồ SmartArt

Dùng chức năng Header & Footer để hiển thị số thứ tự Slide và Footer (thí sinh gõ tên mình vào phần “Tác giả”)

Câu 3:

  • Tạo hiệu ứng transition kiểu Random cho 3 slide, tự lật trang sau 8 giây không cần nhấn chuột
  • Tạo hiệu ứng Emphasis dạng Brow/Shrink phóng to 120% cho từng đối tượng trong sơ đồ SmartArt ở slide 3
đề thi thực hành powerpoint
slide 1
đề thi thực hành powerpoint
slide 2
đề thi thực hành powerpoint
slide 3

Đề thi thực hành powerpoint số 2

Đề thi thực hành powerpoint số 3

TƯ VẤN 24/24