Thứ Năm, Tháng Một 23

Đề thi chứng chỉ tin học cơ bản trắc nghiệm và thực hành

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN

Đề thi chứng chỉ tin học cơ bản gồm 2 phần lý thuyết trắc nghiệm và thực hành.

1. Đề thi chứng chỉ tin học cơ bản phần lý thuyết

Đề thi chứng chỉ tin học cơ bản phần lý thuyết có thời gian làm bài 30 phút.

Đề thi bao gồm 30 câu trắc nghiệm được lấy ra ngẫu nhiên từ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quốc gia. Nội dung câu hỏi dựa trên 6 module: Hiểu biết về công nghệ thông tin; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản (MS Word); Sử dụng bảng tính cơ bản (MS Excel); Sử dụng trình chiếu cơ bản (MS Power Point); Sử dụng Internet cơ bản.

Thí sinh làm bài thi ngay trên máy tính. (có phần mềm làm bài thi trắc nghiệm).

Thí sinh làm bài và lưu bài thi theo đúng quy định và hướng dẫn của giáo viên coi thi.

2. Đề thi chứng chỉ tin học cơ bản phần thực hành

Thời gian làm bài thi chứng chỉ tin học cơ bản phần thực hành là 120 phút.

Đề thi chứng chỉ tin học cơ bản phần thực hành gồm 4 phần: Windows, MS Word, MS PowerPoint và MS Excel

Đề thi được cho dưới dạng file pdf trên máy tính, thí sinh thực hành trực tiếp trên máy.

Thí sinh làm bài và lưu bài thi theo đúng quy định và hướng dẫn của giáo viên coi thi.

Đăng ký luyện thi tại trung tâm để được ôn luyện với nội dung bám sát đề thi thực tế, đảm bảo khả năng hoàn thành tốt bài thi chứng chỉ tin học cơ bản.

TƯ VẤN 24/24