Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 6

Chứng chỉ tin học cơ bản cho giáo viên mầm non

Chứng chỉ tin học thăng hạng giáo viên mầm non

Chứng chỉ tin học thăng hạng giáo viên mầm non

Chứng chỉ tin học cơ bản cho giáo viên mầm non
THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN MẦM NON Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội, hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng giáo viên mầm non gồm a. Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng giáo viên mầm non; b. Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức; c. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý; d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; e. Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi
TƯ VẤN 24/24